Nettleige

Straumnettet er sjølve livsnerven i samfunnet og kritisk infrastruktur for vekst og utvikling.

Straumnettet krev vedlikehald og drifting for at straumen skal kome trygt fram til deg. Arbeidet med dette er finansiert av nettleiga, det er eit stort spleiselag mellom alle som er tilknytt straum i Norge.

Men mange har spørsmål om nettleiga og kva den inneber. Her har vi samla nokre spørsmål og svar.

Alt om nettleige