Straumbrot

Har du mista straumen?

Sjekk først om det kan skyldast feil i ditt elektriske anlegg, eller om det er planlagt utkopling eller registrerte straumbrot i området ditt.

Meld inn straumbrot som ikkje er synlege i kartet ved å ringe oss på vår døgnbemanna vakttelefon 05247. Vi overvaker straumnettet 24/7 og set i verk tiltak så snart vi oppdagar straumbrot eller feil i nettet.

Tips oss om du ser farlege forhold som kan føre til straumbrot. Ring oss eller bruk vårt kontaktskjema.

Viktig: Det kan vere livsfarleg å vere i kontakt med leidningar som har falle ned, eller tre eller anna som er i kontakt med desse.