Synfaring med helikopter

I Sogn og Fjordane og delar av Møre og Romsdal

Linjeinspeksjon med helikopter veke 21, 22 og 23


Linja skal gjennomføre helikoptersynfaring av straumnettet i store delar av Sogn og Fjordane og delar av Møre og Romsdal i veke 21-23. Helikopteret kjem til å fly på dagtid. Det vil fly lågt i enkelte områder, og vil kunne medføre støy. Vi beklagar ulemper i samband med dette. Arbeidet er vêravhengig, og det kan bli endringar i planen.


I forkant


Dette er ein del av eit svært viktig drift- og vedlikehaldsarbeid på Linja sitt 4000 km lange linjenett. Vi jobbar kvar dag for at kundane skal ha straum i stikkontakta si, og med slike inspeksjonar kan vi vere i forkant og i større grad oppdage feil før det blir straumbrot.


Framtidas linjesynfaring


Ved mindre synfaringar nyttar vi drone. Det gjer inspeksjonane både meir miljøvennlege, meir kostnadseffektive og skapar mindre støy. I dette tilfellet skal vi synfare store områder med fjord, fjell og krevjande terreng, og har valt å bruke helikopter. Vi har tru på at droner vil overta enda meir av slike oppdrag i framtida.


Synfaring i områder


Vi skal inspisere både distribusjonsnettet og regionalnettet.


Distribusjonsnettet er høgspentmaster som gjerne er plassert i meir tettbygde områder for lokal forsyning. Ved distribusjonsnett (22 kV) inspeksjon vil vi fly på ned mot 25 meter over linjene. Det er sendt ut SMS til kundar i dei områda det gjeld. Kommunane der ein skal synfare distribusjonsnettet er Askvoll, Bremanger, Kinn og Stad.


Regionalnettet er dei store overføringslinjene mellom geografiske regionar. Desse består gjerne av større master og lenger vekke frå tettbygde områder. Ved regionalnett (66 kV og 132 kV) inspeksjon vil vi fly på omlag 150 meter over linja.


Kommunar og strekningar i regionalnettet:


 • Askvoll:
  Rivedal-Ringstad
 • Bremanger:
  Svelgen-Hennøy
  Svelgen-Magnhildskaret
  Ålfoten-Svelgen
  Ålfoten-Bryggja
  Åskåra-Lunden
  Åskåra-Ålfoten
  Rugsund-Bryggja
  Øksenelvane-Sandane
  Øksenelvane-Lunden
 • Gloppen:
  Reed-Skei
  Reed-Drageset
  Reed-Sandane
  Sandane-Øksenelvane
 • Høyanger:
  Høyanger-Hydro Høyanger
 • Kinn:
  Grov-Øyravatnet
  Grov-Magnhildskaret
  Grov-Moskog
  Grov-Brandsøy
  Storebru-Sagefossen
 • Sogndal:
  Mel-Myklebustdalen
  Sogndal-Grindsdalen
  Grindsdalen-Mel
 • Stad:
  Beksle-Kjøde
  Bryggja-Åheim
  Bryggja-Deknepollen
  Eid-Leivdal
  Eid-Åmela
  Leivdal-Tomasgard
  Lunden-Leivdal
 • Stryn:
  Bø i Stryn -Tomasgard
  Bø i Stryn -Drageset
 • Sunnfjord:
  Skei-Moskog
  Skei-Myklebustdalen
 • Årdal:
  Øvre Årdal-Årdalstangen
  Fortun-Øvre Årdal

Arbeidet blir utført av Pegasus helikopterselskap. Har du spørsmål, kontakt Linja sitt kundesenter på telefon 57 88 48 50 eller e-post kundesenter@linja.no