El tryggleik

Det lokale eltilsyn, forkorta DLE, har ansvar for å ta stikkprøvekontrollar av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle bustadar og fritidsbustader. I vårt forsyningsområde, er det Linja som har dette ansvaret.

Emnemeny