Ny prismodell for nettleige

frå 1.juli 2022

Frå 1.juli får alle kundar i Noreg ein ny prismodell for nettleige. Målet er å flytte noko av straumforbruken utover døgnet. Klarer ein det, kan kundane spare pengar og presset på straumnettet blir mindre.

Til sist vil det løne seg for kundane og samfunnet elles at vi unngår utbyggingar kun for å skalere for dei travlaste timane. I tillegg til samfunnsøkonomiske fordelar, skånar ein også naturen og klimaet.

Spørsmål og svar om den nye ordninga