Nettleigeprisar

Alle som har straumtilførsel til bustaden sin eller til eit lokale må betale nettleige. Prisen vert fastsett kvart år av myndigheitene.

Alle som har straumtilførsel til bustaden sin eller til eit lokale må betale nettleige. Nettleiga du betalar skal dekkje dei kostnadene Linja har med å transportere straumen trygt fram til deg, byggje og halde ved like eit robust straumnett.

Nettleiga består av ein del som skal dekkje nettselskapa sine drifts- og utbyggingskostnader, i tillegg kjem avgifter som vi krev inn på vegne av staten.

Det er styresmaktene, representert ved REM (Reguleringsmyndigheten for energi), som kontrollerer og regulerer kor høg nettleiga kan vere i dei enkelte områda av landet.

Neittleiga auka frå 1.juli 2023. For deg som har bustad i i Sogn og Fjordane og har Linja som netteigar gjeld prisane som står under.

Dersom du har bustad i Stryn eller Møre og Romsdal og tilhøyrte tidlegare Mørenett finn du nye prisar her.

Nettleige frå 1. juli 2023

Nettleige frå 1. januar 2023