Gravemelding

Alle som skal utføre gravearbeid på eigendomen sin, må sende gravemelding før gravearbeidet tek til. Dette er for å unngå skader på kablar, rør og anna utstyr som kan ligge i bakken

Frå 1. mai 2022 skal Geomatikk også utføre opplytting og lokalisering av kablar i bakken, bestilling blir gjort på Geomatikkk sine sider. Førstegangs påvising er gratis og skjer innan fem virkedagar frå bestilling.

Linja vil framleis utføre hastepåvising på kveld/helg, då kan de kontakte oss direkte. Dette kostar 600,-. Derson kablar, røyr og anna utstyr vert skada under graving, vert graveansvarleg belasta for kostnader med reparasjonar.

Linja skal også varslast dersom du planlegger arbeid med anleggsmaskinger innan 30 meter frå ei høgspentlinje.

Linja er netteigar i Askvoll, Flora, Bremanger, Kinn, Stad, Gloppen og delar av Sunnfjord.


Kabelsøk

Linja kan hjelpe til med å lokalisere kablar i bakken. Kabelpåvisning er i utgangspunktet gratis og skjer innan fem virkedagar frå bestilling. Dersom du ønskjer arbeidet utført på kortare tid, kostar dette 600,-. Viss kablar, røyr og anna utstyr vert skada under graving, vert graveansvarleg belasta for kostnader med reparasjonar.

Linja skal også varslast dersom du planlegger arbeid med anleggsmaskinger innan 30 meter frå ei høgspentlinje.

Linja er netteigar i Askvoll, Flora, Bremanger, Kinn, Stad, Gloppen og delar av Sunnfjord.