Pågåande straumstansar

Straumbrotskartet under viser pågåande straumbrot i Linja sitt nettområde. Dersom det ikkje er markert i kartet, har vi ingen registrerte straumbrot. Du kan også finne informasjon om kor det pågår planlagd vedlikehald av straumnettet akkurat no.

Dersom du kjenner til straumbrot som ikkje viser i kartet kan du kontakte oss.