Pågåande straumstansar

Straumbrotskartet under viser pågåande straumbrot i Linja sitt nettområde. Dersom det ikkje er markert i kartet, har vi ingen registrerte straumbrot.

Straumkartet har 2 faner nederst i kartet; ei for Straumbrot og ei for Planlagte Utkoblinger.
Dersom du kjenner til straumbrot som ikkje viser i kartet kan du kontakte oss.

Åpne straumkart i eget vindu

Straumbrot liste

På kartet kan du sjå pågåande straumbrot (raude merke) og planlagde utkoplingar (blå merke).
Klikk på merka for å få detaljert informasjon om hendinga.