Han-port

HAN-porten opnar for smarthusløysingar i heimen din.

HAN er ei forkorting for "Home Area Network" og er ein fysisk del av straummålaren din. Den har detaljert informasjon om kor mykje straum du brukar til einkvar tid.

Ønskjer du å koble målaren til ei smarthus-løysing, er det

nødvendig å opne Han-porten. Opning bestiller du gratis inne på Mi side eller ved å kontakte kundesenteret vårt.

Det er berre du som har tilgong til informasjonen som kjem frå HAN-porten. Skal til dømes tredjepartsløysingar sjå denne informasjonen, må du gje dei tilgong.