AMS-målar

AMS-målar opnar for betre styring av straumbruken.

Så godt som alle kundane våre har fått ein AMS-målar av typen Kaifa. Med AMS-målar treng du ikkje lese av forbruket ditt, målaren rapporterer dette sjølv. Det er også mogleg å koble den opp mot ulike smarthus-løysingar og dermed styre straumbruken på ein betre måte.

AMS-målar