Ny nettside

Ny nettside frå årsskiftet

Til no har nettsida til Linja vore på same plattform som vår eigar, Sogn og Fjordane Energi (sfenett.no). No har Linja fått ny nettside.


Med ei heilt eiga side for nettselskapet, håper vi at den skal vere ei tilgengeleg side for å finne informasjon om uventa og planlagde straumbrot, nettleige, innlogging til Mi side, melde farlege forhold på ein enkel måte mm.


Vi tar gjerne imot innspel dersom du har innspel på informasjon som manglar.